HomeHowto & StyleRelated VideosMore From: UPS

Cách Thức Gửi Thông Báo Trạng Thái Lô Hàng Tự động và Xem Lịch Sử Gửi Hàng

0 ratings | 2399 views
Cài đặt thông báo trạng thái lô hàng tự động và xem toàn bộ lịch sử gửi hàng miễn phí. Thông báo trạng thái lô hàng tự động qua email. Quantum View Notify™ cho phép bạn chủ động gửi thông báo trạng thái lô hàng, giúp bạn và khách hàng đồng thời nắm rõ được tình trạng lô hàng, từ đó lên kế hoạch nhận hàng (Gửi hàng, Giao hàng, Ngoại lệ). Xem toàn bộ lịch sử gửi hàng mọi lúc mọi nơi. An tâm hơn khi nắm rõ toàn bộ thông tin lô hàng bằng cách đăng nhập vào tài khoản UPS của bạn để xem lịch sử gửi hàng. https://www.ups.com/
Category: Howto & Style
Get embed code!